Güven Yildiz

SecureBoot isn’t configured correctly

Windows 8.1 geçişinizi gerçekleştirdikden sonra, “SecureBoot isn’t configured correctly” hatası ile karşılaşıyor olabilirsiniz.
Bu durumda bilgisayarınızın Bios undan SecureBoot alanını bularak “Enable” etmeniz gerekecektir.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/003621c8-e453-4a66-ad3c-ade144b93342/enabling-secure-boot?forum=w8itprosecurity

Add comment