On-premises Lync Server 2013 ve Exchange Online Entegrasyonu

On-Premises de Lync kullanıyorum, Exchange sunucum da On-Premises de yer alıyor. Bu şekilde çalışan bir sisteminiz varsa herşey güllük gülüstanlık demektir J taki Exchange inizi Exchange Online ‘a taşımaya karar verene kadar.

Lync ve Exchange inizi buluta taşıma sırasında, karmaşıklığa yer vermemek adına kademeli olarak geçmek isteyebilirsiniz.

Exchange Online Migration yaptıgınızda, buluta taşıdıgınız kullanıcılar, outlook webapp üzerinde IM kullanamayacaktır. Hyprid yapılarda buluta taşınma süreciniz uzaya bilir. Bu süre boyunca da kullanıcıların on-premises de ki lync e log on olamaması sıkıntı yaratacaktır.

Konu başlıgında da bahsettiğimiz gibi, bulutta ki kullanıcının on-premises de ki lync 2013 ü kullanabilmesi için bağzı değişiklikler yapmamız gerekiyor;

  • Shared SIP address Konfigurasyonu
  • Edge Server Üzerinde Hoting Provider Konfigurasyonu
  • Update Central Management Stor un Replikasyon durumunun kontrolü.

Shared SIP address Konfigurasyonu

Kurum içinde kullanılan Lync Server ile bulutta ki Exchange Online ‘ın birlikte çalışması için Shared SIP kullanılmalıdır. Paylaşımlı sip adresiniz yani Lync e logon olurken kullandırınız domain ile Exchange Online servisi üzerinde kullandıgınız domain adı aynı olmalıdır. Kurum içindeki Lync ile Buluttaki Exchange Online ‘ı birlikte kullanmak bu şekilde desteklenebilir.

Edge Sunucunuz üzerinde, Management Shell üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırmanız gerekiyor. Bu komut ile kullanıcılarınızın federe edilmiş kullanıcılar ile baglantı saglamasına izin verir. Eger yapınızda dışarıdaki kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz. Bu değer zaten True olabilir. Önceden Get ile kontrol etmekde de fayda var.

Set-CsAccessEdgeConfiguration -AllowFederatedUsers $True

Bu durumu Get ile de kontrol edebilirsiniz.

Get-CsAccessEdgeConfiguration | fl AllowFederated*

Edge Server Üzerinde Hoting Provider Konfigurasyonu


Hosting Provider Konfigurasyonu için Edge Sunucu üzerinde aşağıdaki komut satırını çalıştırmamız gerekiyor.

New-CsHostingProvider -Identity "Exchange Online" -Enabled $True -EnabledSharedAddressSpace $True 
-HostsOCSUsers $False -ProxyFqdn "exap.um.outlook.com" -IsLocal $False -VerificationLevel 
UseSourceVerification

Identity: Örnekte Exchange Online olarak yazılan identity, Hosting Provider için verilen bir isimdir. Önceki hosting provder isimlerinden farklı olmalıdır. Boşluk içeren isimlerde çift tırnak kullanılmalıdır.

Enabled: sizin etki alanınız ile hosting provider arasındaki baglantının etkinliğinden bahsediyor. Bu true olmalıdır.

EnabledSharedAddressSpace: Hosting Provider ‘ın shared SIP adresini kullanacagını gösterir. Bu true olarak ayarlanmıs olmalıdır ki provider bu adresini kullanabilsin.

HostsOCSUsers: Hosting Provider ‘ın Lync Server ‘ı kullanması için belirlenen bir değerdir. False olarak ayarlayarak bu durumu esnetmiş oluyoruz.

ProxyFQDN: Hosting Provider ‘ın kullanacagı FQDN adresi dir. Exchange Online ‘a bağlanması için örnekteki şekilde girilmelidir.

IsLocal: Hostin Provider tarafından kullanılan Proxy Sunucusunun, Lync topolojiniz içerisinde oluğ olmadıgını gösteren değerdir. Biz Exchange Online kullanıyoruz yani topolojimizde olmayan bir sunucu bu nedenle False olarak set ediyoruz.

VerificationLevel: IM sırasında iletilerin gönderilip alınması ile ilgili dogrulama seviyesidir. Hosting provider ile yaptıgınız baglantılar dogrulama seviyesine dayalıdır. Bu seviye belirtilmesse, İleti Doğrulanamadı diye red edilecektir.

Get ile olusturdugunuz kayıdı kontrol edebilirsiniz.

Get-CsHostingProvider -Identity “Exchange Online”

Update Central Management Stor un Replikasyon durumunun kontrolü.

Yukarıdaki değişiklikleriniz birkaç dakika içerisinde aktif olacaktır. Dilerseniz bu durumun güncelliğini aşağıdaki satır ile dogrulayabilirsiniz.

Replication Update durumu için Lync Sunucunuz üzerinde aşağıdaki satırı çalıştırınız; dlet:

Get-CsManagementStoreReplicationStatus

Değişikliklerin uygulandıgınız dogrulamak için Edge Sunucunuz üzerinde aşağıdaki satırı çalıştırınız.

Get-CsHostingProvider -LocalStore

Yukarıda bahsettiğimiz adımları gerçekleştirdikten sonra, buluta tasıdıgınız kullanıcılar, outlook webapp üzerinden IM görüşmeleri yapabil ve diğer kullanıcıların durumlarını görebilirler.

Güven Yıldız