Exchange 2010 ile Detaylı Mailbox Export ve Import İşlemi

Exchange 2010 üzerinde ki MailBox larınızı yedekleme, geçiş ya da herhangi bir sebepden dolayı export etmek isteyebilirsiniz. ya da elinizdeki PST dosyasını yeni bir kullanıcıya Import etmeniz gerekebilir.

Bu işlemi Exchange sunucunuz üzerinden basit bir kaç adım ile yapabilirsiniz.

–          ExportImport işlemleri CAS sunucusu üzerinden yapılan işlemlerdir.

–          Öncelikle bu export ya da import işlemini başlatacak, yani bu emri verecek kullanıcıya yetki vermeniz gerekiyor.

–          Yetkinin geçerliliği için Exchange Management Console ve Management Shell ‘i kapatıp açmanız gerekecek. Aksi durumda bu yetkiler geçersiz olur.

–          Ardından İşlemler sırasında ihtiyacınız olacak bir paylaşımlı klasör oluşturmalısınız. Exchange Export Import işleri sırasında UNC Path ister. bu nedenle \\fileserver\Klasör\ şeklinde bir yol olması gerekmektedir.

–          Bu paylaşımlı klasör için Exchange Trusted Subsystem ‘e okuma ve yazma yetkisi vermelisiniz.

Öncelikle yetkimizi vererek, bu işleri yapacak olan kullanıcımızı özgürleştirelim.

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User <yekilenecekkullanıcı>

Console ları kapatıp açarak, bu yetkinin geçerli olmasını sağlayalım.

Export ve Import işlemlerini gerçekleştiren cmdlet ler aşağıdakilerdir.

New-MailboxExportRequest

New-MailboxImportRequest

 

Kullanıcınızın mailbox ını export etmek için aşağıdaki komut satırı kullanılabilir.

New-MailboxExportRequest -Mailbox <exportedilecekkullanici> -FilePath  \\fileserver\Shared\kullaniciadi.pst

Aşağıdaki komutlardan herhangi biri ile verdiğiniz bu emrin durumunu izleyebilirsiniz.

Get-MailboxExportRequest

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

Identity belirleyerek, detaylı da görebilirsiniz;

Get-MailboxExportRequest -Name MailboxExport | fl

Arşiv MailBox ‘ı da Export Edebilirsiniz;

Arşiv mailbox ‘ı export etmek için, export komudunuzun sonuna –IsArchive eklemeniz yeterli.

New-MailboxExportRequest -Mailbox <exportedilecekkullanici> -FilePath \\fileserver\Shared\kullaniciadi.pst -IsArchive

Import Etme İşlemi de Pek Farklı Sayılmaz;

Yine paylaşımlı dosyaya ihtiyacınız olacak ve aynı şekilde yetkiler verilmiş olacak.

New-MailboxImportRequest komutu ile import işlemini tetikliyor olacagız. Burada, aldıgımız pst dosyasını göstererek, hangi mailbox a göndermek istediğimizi söylememiz yeterli olacak.

New-MailboxImportRequest -FilePath \\fileserver\Shared\kullaniciadi.pst -Mailbox <importedilecekmailbox>

İşten ayrılan bir kişinin mailbox ını, yöneticisine import etmeniz gerekebilir. Bu durumda mailbox ın komple import edilmesi sıkıntı olacaktır. Dilerseniz, import edeceğiniz mailbox ın içerisinde bir dizin belirleyebilirsiniz. (var olan bir dizin olmak zorunda değil, kendisi olusturacaktır.)

New-MailboxImportRequest -FilePath \\fileserver\Shared\kullaniciadi.pst -Mailbox <importedilecekmailbox> -TargetRootFolder “Ayrılan Kullanıcı”

Arşiv MailBox ‘ı da Import Edebilirsiniz J

Export işleminde oldugu gibi, burada da –IsArchive yazmamız yeterli olacak.

New-MailboxImportRequest -FilePath \\fileserver\Shared\kullaniciadi.pst -Mailbox <importedilecekmailbox> –IsArchive

Import İşleminizin durumunu aşağıdaki satır ile görebilirsiniz.

Get-MailboxImportRequest | Get-MailboxImportRequestStatistics

 

Complete olan Request leri aşağıdaki şekilde remove edebilirsiniz. Her iki istek içinde geçerlidir. Örnekde Import u kullanıyor olacagım.

Get-MailboxImportRequest | where {$_.status -eq “Completed”}

 

Küçük ama faydalı bilgiler oldugunu düşünüyorum.

Güven YILDIZ