Güven Yildiz

Exchange Server 2010 ile Detaylı MailBox Boyutları Çalışması

Basit ama benim her seferinde google ‘a sordugum komutlar ‘ı portalıma da yazmak istedim. Artık ihtiyacım oldugunda buradan bakarım J

 
Oragnizasyonunuzdaki bir kullanıcının MailBox Boyutunu görmek için;
 
Get-MailboxStatistics [username]
 
Organizasyondaki tüm kullanıcıların MailBox boyutları için;
 
Get-MailboxStatistics
 
Sütunlar halinde göremek istiyorsanız ve yalnızca istediğiniz sütunları görmek isterseniz aşağıdaki satırı kullanabilirsiniz.
 
Get-MailboxStatistics [username] | ft DisplayName, TotalItemSize, ItemCount

itemsize’ına göre
sıralayabilirsiniz;

| Sort-Object TotalItemSize –Descending

yalnızca mailbox ları
gösterebilirsiniz;

| where {$_.ObjectClass –eq “Mailbox”}
 
mailbox ları MB, GB cinsinden de görebilirsiniz;
 
Get-MailboxStatistics <USERNAME> |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}
Get-MailboxStatistics <USERNAME> |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToGB()}
 
bütün kullanıcıların mailboxlarını MB ya da GB cinsinden görmek isterseniz;
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}
 
bu çıktıları csv dosyasına çıkartmak için;
 
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()} | export-csv -path "c:\name.csv"
 
Export ettiğiniz CSV dosyasını E-Posta atmak isterseniz de;
Export ettiğimiz komutun sonuna aşağıdaki satırı eklemelisiniz.
 
| Send-MailMessage ““To [email protected] ““From [email protected] -Subject "E-Posta Boyutları Son Durum Hk." -SmtpServer ExchangeServerName -Attachments "c:\name.csv"

Bu işlemlerin hepsini DB bazlı da yapabilirsiniz. Komutların başına Get-MailboxDatabase "DataBase01" yazmanız yeterli olacak. 
 
Örneğin DataBase01 içerisindeki tüm kullanıcıların mailbox size larını görmek istiyorum. 
 
Get-MailboxDatabase "DataBase01" | Get-MailboxStatistics 
 
Şeklinde bir komut ile bu isteğimi yerine getirebilirim. 
Username belirlemesseniz tüm kullanıcıları görmüş olursunuz. 
 
Güven YILDIZ

–>